Portfolio > Stilllifes

Sold

Today's Bounty
Today's Bounty
oil
13 x 13
2007